Közzétehető-e az adós neve az interneten?

Közzétehető-e az adós neve az interneten?

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) tájékoztatót adott ki a lejárt lakbértartozással rendelkező természetes személyek adatainak internetes közzétételi gyakorlatáról. Bár az adatkezelő a jelen esetben egy önkormányzat, az ügy érdekes lehet...
Jár-e elsőbbség a bérbeadónak a bérlő vagyontárgyait illetően?

Jár-e elsőbbség a bérbeadónak a bérlő vagyontárgyait illetően?

A bírósági határozat alapjául szolgáló tényállásban az a kérdés merült fel, hogy a törvényes zálogjog létrejöttéhez a bérleti jogviszony fennállásán és az eszközök bérleménybe vitelén túl szükséges-e a bérleti díj alapján fennálló követelés is. Egy felszámolási...
Mikor fordulhat meg a bizonyítási teher felszámolási helyzetben?

Mikor fordulhat meg a bizonyítási teher felszámolási helyzetben?

Az ügyvezetők döntő szerepet játszanak egy társaság működésében és pénzügyi irányításában. Bizonyos helyzetekben azonban az ő tevékenységük vagy annak hiánya a felelősségükkel kapcsolatos jogvitákhoz vezethet. Cikkünkben egy közelmúltbeli bírósági ügyet veszünk górcső...
Felelősség a leltárhiányért – a legfontosabb tudnivalók

Felelősség a leltárhiányért – a legfontosabb tudnivalók

A munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban „Mt.”) főszabálya szerint „A leltárhiányért a munkavállaló vétkességére tekintet nélkül felel.” Ezt a szigorú szabályt azzal magyarázza a jogirodalom, hogy mivel a leltárfelelősség olyan hiányért áll...