Az Európai Bíróság Amazon – Louboutin döntésében tovább értelmezte a webáruházak jogi felelősségét a jogsértő tartalomért. Az ügyben az Európai Bíróság kimondta, hogy a webáruház felelőssége megállapítható abban az esetben, ha az adott terméket a saját neve alatt, saját logójával ellátva, maga hirdeti és értékesíti.

Christian Louboutin egy francia cipőgyártó, akinek a piros talpú, magassarkú cipői rendkívüli népszerűségre tettek szert. Ez a cipő ugyanakkor védjegyoltalmat is élvezett a Benelux államokban, valamint külön Európai Uniós védjegyként is bejegyezték. Az Amazon, mint az közismert, egy webshopot üzemeltet, amely a saját neve alatt közvetlenül is termékeket értékesít a fogyasztóknak, valamint közvetetten, kereskedőknek is platformot biztosít. Az Amazon ezen túlmenően biztosítja a termékek tárolását és kiszállítását, illetve a szükség szerint a csere lebonyolítását is.

Az ügy tényállása szerint az Amazonon különböző kereskedők megbízásából a Louboutin cipőkhöz hasonló piros talpú cipőkkel kapcsolatos reklámok jelentek meg a cég hozzájárulása nélkül. Ezen túlmenően, az Amazon biztosította ezeknek a termékeknek a raktározását is. Az ügyben a luxemburgi és a brüsszeli helyi bíróság előtt indult eljárás, amely bíróságok felfüggesztették az eljárást és előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordultak az unió bíróságához. Az előzetes döntéshozatal iránti kérelemben megfogalmazott kérdések lényege, hogy felmerülhet-e az Amazon részéről közvetlenül a felelősség a védjegyjogsértésért tekintettel arra, hogy harmadik felektől származó hirdetéseket jelentet meg a honlapján a védjegyjogosult hozzájárulása nélkül, valamint ugyancsak a védjegyjogosult hozzájárulása nélkül raktározza és kiszállítja ezeket a termékeket.

Az Európai Unió Bírósága válaszában azt vizsgálta, hogy mi számít hozzájárulás nélküli védjegyhasználatnak egy Amazonhoz hasonló webshop esetében. A bíróság ugyancsak vizsgálta, hogy az Amazon azáltal, hogy a saját neve alatt tette közzé a hirdetéseket, ezáltal mennyiben játszott aktív szerepet a jogsértésben. Korábbi ügyekben azt is vizsgálták, hogy a webshop a jogsértésről történt tudomásszerzést követően gyorsan eltávolította-e a jogsértő terméket. Ugyancsak a korábbi ügyekben nem biztosította a termékek kiszállítását az Amazon, hanem azt a kereskedő közvetlenül végezte.

A fenti ügyektől való eltérésekre is figyelemmel az Unió Bírósága adott ügyben megállapította, hogy az Amazon védjegyjogsértést valósít meg abban az esetben, ha az átlagosan tájékozott fogyasztó az Amazonon megjelenő hirdetéseket meglátva azt a következtetést vonhatja le, hogy a Louboutin védjegy és az Amazon szolgáltatásai között kapcsolat áll fenn.

A jogsértő jelleget erősítette adott esetben a jogsértő termékek Amazon általi raktározása, kiszállítása, cserével kapcsolatos ügyek intézése. Az előzetes döntést követően a tagállami bíróság feladata annak mérlegelése a hasonló ügyekben, hogy egy eladó webshopban megjelenő hirdetésével a webshop megsérti-e a harmadik felek bejegyzett védjegyét abban az esetben, ha a hirdetés alapján nem egyértelmű, hogy a webshop harmadik fél nevében, vagy saját neve alatt forgalmazza az adott terméket.

Hasonló eset bármely, az Amazonhoz hasonló „komplex” webáruház működésében felmerülhet, így célszerű a webáruházak működését ilyen szempontból is átvilágítani, megvizsgálni és a megfelelősséget folyamatosan nyomon követni!