A Tanács 833/2014/EU Rendelete az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (a továbbiakban röviden a „Rendelet”) 2014. július 31-én lépett hatályba és azóta több mint 20 alkalommal módosult és immár 40 mellékletet tartalmaz, amelyek a különböző a Rendeletben foglalt cikkelyekhez kapcsolódó – korlátozások alá eső – termékeket, termékcsoportokat, ásvány- vegyi anyagokat, stb. tartalmazzák.

Legutóbb 2023. december és 2024. februárban módosította a Tanács a Rendeletet (2024. február 23-án elfogadta az Oroszországgal szembeni 13. szankciós csomagot), amely módosítások során újabb olyan korlátozó rendelkezések kerültek megfogalmazásra, amelyek nem csak árú- vagy szolgáltatáshoz kötődnek:

Így az Unióban letelepedett olyan jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 40 %-ával közvetlenül vagy közvetve

  • oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv;
  • orosz állampolgár; vagy
  • Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személy

rendelkezik, 2024. május1. napjától minden negyedév végétől számított két héten belül be kell jelenteniük a letelepedésük helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező minden olyan, 100.000,- eurót meghaladó összegű, az Unión kívülre irányuló pénzeszköz átadást, amelyet az adott negyedév során közvetlenül vagy közvetve, egy vagy több művelet keretében teljesítettek.

Továbbá a jelentéstételre, a titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó alkalmazandó szabályok ellenére, a pénz- és hitelintézeteknek 2024. július 1. napjától minden félév végétől számított két héten belül jelenteniük kell azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának, ahol találhatók az említett jogi személyek, szervezetek és szervek megbízásából az Unión kívülre közvetlenül vagy közvetve kezdeményezett valamennyi olyan pénzeszköz átadással kapcsolatos információt, amelyek kumulatív összege az adott félév során meghaladta az 100.000.- euró összeget.

A fenti rendelkezések tehát azt jelentik, hogy teljesen független az árúk vagy szolgáltatások jellegétől, azon jogi személynek, szervezetnek vagy szervnek – amelynek tulajdonosi jogainak több mint 40 %-ával közvetlenül vagy közvetve oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, orosz állampolgár; vagy akár Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személy rendelkezik, – 2024. május1. napjától jelentési kötelezettsége keletkezik a 100.000,- eurót meghaladó összegű, az Unión kívülre irányuló pénzeszköz átadásával kapcsolatosan.

Ugyanazon jelentési kötelezettséget terheli majd 2024. július 1-től a pénz- és hitelintézeteket, amelyeknél a fenti orosz érdekeltségű jogi személyek bankszámlát tartanak fenn, csakhogy a pénz- és hitelintézeteknek, nem negyedévente, hanem félévente kell jelenteni a Magyar Nemzeti Banknak, mint felügyeleti szervnek. Annak megítélése szempontjából pedig, hogy ezen újabb intézkedések bevezetése mennyire működnek, a Bizottság legkésőbb 2024. december 20. napjáig azokat felülvizsgálja a tagállamoktól kapott információk alapján.